Każda firma, na terenie której powstaje albo przechowywana jest żywność, powinna posiadać precyzyjnie opracowane systemy ochrony przed szkodnikami. Zwykle firmy nie wykonują takich szczegółowych analiz własną pracą. Można do tego wynająć zewnętrzny podmiot specjalizujący się […]

Biolog terenowy para się oceną otoczenia firmy pod kątem ewentualnych zagrożeń. Szczególnie dotyczy to branży spożywczej, a mianowicie produkcji i przetwórstwa spożywczego, które są bardzo wymagające. Biolog terenowy musi odwiedzić taką firmę i wykonać czynności […]